Търсене
Община Дългопол - карта
Добре дошли
04.09.2020
Информационни кампании по Проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“, в селата Медовец и Аспарухово, община Дългопол
На 3 и 4 септември  в селата   Медовец и Аспарухово, община Дългопол се проведоха информационни...

26.08.2020
Първата проектната процедура на Фонд „Граждански инициативи“ в община Смядово за подкрепа на местни инициативи
С голям интерес приключи първата проектната процедура на Фонд „Граждански инициативи“ в община Смядово за...

31.07.2020
Информационна кампания по Проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“ в Музеен комплекс в гр. Смядово
На 31.07.2020г. в Музеен комплекс в гр. Смядово, община Смядово се проведе информационна кампания по...