Търсене
Община Дългопол - карта
Контакти - Смядово

 Община Смядово

 гр. Смядово п.к. 9820, пл. "Княз Борис I" №2

 T.: 05351/2033, 05351/2130

 Ф.: 05351/2226

 obshtina_smiadovo@abv.bg


Координатор за община Смядово

Димитрина Маринова - 05351/2130