Търсене
Община Дългопол - карта
Новини

Община Дългопол проведе международна онлайн конференция „Социалното включване-успешни практики” по проект „Интегриран социален офис”
21.12.2020

На 15 декември в гр. Дългопол се проведе международна онлайн конференция „Социалното включване-успешни практики” по проект „Интегриран социален офис” по договор № BG05M9OP001-4.003-0006-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Партньор по проекта е община Озило, Сардиния, Италия. В работата на конференцията се включиха 63 участника от община Дългопол, общините Аксаково, Аврен, Белослав, Бяла, Смядово и представители на партньорите.

Конференцията бе открита от кмета на община Дългопол г-н Георги Георгиев, който изтъкна доброто партьорство с община Озило, благодари за показаните ни там, при работното посещение, добри практики за интегрирани социални услуги и социално включване на уязвими групи и съжалението, че...


ДЕСЕТКИ ХОРА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ СЕ ВЪЗПОЛЗВАХА ОТ ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА В ДЪЛГОПОЛ
19.11.2020

В община Дългопол продължава успешно да работи социалната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Граждани, възползвали се от услугите на служителите ангажирани по проекта са вече над 90 потребители. С „Патронажна грижа- Компонент 3“ се предоставят услуги в домашна среда с цел да се ограничат контактите на уязвимите лица, да се спазва социалната изолация, за да се спре разпространението на COVID-19!

Служителите ни обслужват и оказват подкрепа на:

  • възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване;
  • лица с увреждания; възрастни в риск – лица, които са в зависимост от грижи, поради увреждане, неподвижност...

Провеждане на анкета
10.11.2020
Уважаеми дами и господа, тази анкета се провежда във връзка с разработване на План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Дългопол за периода 2021-2027 г. Моля, отговорете на поставените въпроси и дайте Вашите становища и препоръки! Вашето мнение е ценно за нас и важно за бъдещето на община Дългопол.
Анкетата може да бъде достъпена на адрес: https://forms.gle/8TbSFeCLmD73cw3G6

Благодарим Ви за отделеното време!

План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Дългопол за периода 2021-2027 г.
06.11.2020
Уважаеми дами и господа, тази анкета се провежда във връзка с разработване на План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Дългопол за периода 2021-2027 г. Моля, отговорете на поставените въпроси и дайте Вашите становища и препоръки! Вашето мнение е ценно за нас и важно за бъдещето на община Дългопол.  https://forms.gle/8TbSFeCLmD73cw3G6   Благодарим Ви за отделеното време!

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СМЯДОВО /ПИРО/ ЗА 2021-2027 г.
01.10.2020
В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Смядово започна разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината. Участието на гражданите и бизнеса в процеса по...

Община Смядово се включва в Националния конкурс за спонсорство на общински проект „Нестле за Живей Активно! 2020”
24.09.2020
Община Смядово се включва в Националния конкурс за спонсорство на общински проект „Нестле за Живей Активно! 2020”, като организира Пешеходния преход на 22.09.2020г. от 09:00 ч. със следният маршрут: центъра на гр. Смядово- Йовина чешма- яз. Качица и времетраене -  1 и 30 мин. в едната посока. В пешеходния преход се включиха повече от 200 участника от различна възрастова група. Най-малкия участник е на 4 година, а най-възрастния на 84 години. За участниците бяха организирани много игри и забавления.               Участвайки в конкурса Община Смядово има големият шанс да спечелим финансиране на проект за изграждане или подобряване на спортни бази...