Търсене
Община Дългопол - карта
Имам идея

Задачата на функцията „Имам идея е да даде възможност на всеки  активен гражданин да представи пред Ръководството на общинната своите идеи, без да му се налага каквото и да е ограничение.

С цел да се запази добрия тон и да се елиминират провокативни текстове или текстове, свързани с езика на омразата Модератор ще има право да редактира или отстранява неподходящи за аудиторията текстове.