Търсене
Община Дългопол - карта
Контакти - Дългопол

 Община Дългопол

 Гр. Дългопол, п.к 9250, Ул. Г. Димитров 105

 T.: 0517/22 185 вътр. 16

 Ф.: 0517/22135

 office@mig-dalgopol-smiadovo.com


Координатор за община Дългопол

Ганка Георгиева-0517/22185, вътр. 12