Търсене
Община Дългопол - карта
Новини

Информационни кампании по Проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“, в селата Медовец и Аспарухово, община Дългопол
04.09.2020
На 3 и 4 септември  в селата   Медовец и Аспарухово, община Дългопол се проведоха информационни кампании по Проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В с. Медовец информационната среща се проведе на две места - с педагогически и не педагогическия персонал в средищното училище и втората с жителите на селото. Участниците бяха информирани  за създадената възможност за гражданско участие на местно ниво чрез създадената иновативна интернет базирана платформа „Smart citizenship”, чиято цел е да скъси дистанцията между администрацията и гражданите. В момента се направи демонстрация на живо от участниците...

Първата проектната процедура на Фонд „Граждански инициативи“ в община Смядово за подкрепа на местни инициативи
26.08.2020
С голям интерес приключи първата проектната процедура на Фонд „Граждански инициативи“ в община Смядово за подкрепа на местни инициативи, като постъпилите проектни предложения са общо 17.   Входящият регистър на подадените проектни предложения, може да видите в сайта на община Смядово.   В срок до 31.08.2020 на интернет страницата на общината, ще бъдат обявени и проектите, които ще получат финансиране.     Екипът на Фонд „Граждански инициативи“ – 2020 г., пожелава успех на всички кандидати!  

Информационна кампания по Проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“ в Музеен комплекс в гр. Смядово
31.07.2020
На 31.07.2020г. в Музеен комплекс в гр. Смядово, община Смядово се проведе информационна кампания по Проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Участниците в кампанията бяха информирани за възможностите на създадената по проекта иновативна интернет базирана платформа „Smart citizenship”, отделните функции на платформата и мобилното приложение Кмете виж!!!. Демонстрира се зареждането в интернет пространството и използването на платформата, начините за регистрация и подаването на сигнали, мнения и предложения към администрациите. Жителите на с. Янково се срещнаха с г-жа Иванка Петрова, като се обсъдиха важни проблеми и въпроси. Обсъди...

На 29.07.2020 г. в с. Цонево се проведе поредната информационна кампания, организирана от МИГ Дългопол-Смядово по Проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“
30.07.2020
На 29.07.2020 г. в с. Цонево  се проведе поредната информационна кампания, организирана от МИГ Дългопол-Смядово  по Проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В информационна среща взеха участие общинските съветници от Общински съвет-Дългопол, населението на с. Цонево и гости - областен информационен център Варна. Представени бяха 2 презентации. Участниците бяха информирани  за създадената възможност за гражданско участие на местно ниво чрез създадената иновативна интернет базирана платформа, чиято цел е да скъси дистанцията между администрацията и гражданите. Порталът дава възможност активно да се изпращат идеи и да се предлагат решения...

Първа проектна процедура на Фонд „Граждански инициативи“ в Община Смядово
24.07.2020
Община Смядово обявява процедура за набиране на кандидатури за финансиране на местни инициативи.Приоритетни са следните области:         Подобряване облика на населените места /почистване, залесяване, оформяне на градински кътове, подобряване състоянието на спортни и детски площадки, поставяне на пясъчници, освежаване чрез боядисване и варосване и др./;  Насърчаване на доброволческа дейност, междукултурно и междуетническо сътрудничество;  Социална сфера;  Организиране на ежегодни конкурси за най-добро населено място, улица и други дейности;  Образование;  Култура;  Спорт.Максималната стойност на финансовата подкрепа за една инициатива е 500,00 /петстотин/ лева.Обща стойност на фонда: 5 000,00 лв.  Краен срок за подаване на предложенията: 17:00 часа на 24.08.2020 г.                 Допустими кандидати могат да бъдат организации, читалища, сдружения с нестопанска цел,...

Информационна кампания по Проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“ в с.Янково, община Смядово
10.07.2020
На 10.07.2020г. в Народно читалище „Васил Левски 1902г.“ в с. Янково, община Смядово се проведе информационна кампания по Проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Участниците в кампанията бяха информирани за възможностите на създадената по проекта иновативна интернет базирана платформа „Smart citizenship”, отделните функции на платформата и мобилното приложение Кмете виж!!!. Демонстрира се зареждането в интернет пространството и използването на платформата, начините за регистрация и подаването на сигнали, мнения и предложения към администрациите. Жителите на с. Янково се срещнаха с г-жа Иванка Петрова, като се обсъдиха важни проблеми...