Търсене
Община Дългопол - карта
Портал за неспешни сигнали за активни граждани

Посредством платформата „Smart citizenship” („Умно гражданство“) всеки гражданин може да се регистрира и да докладва проблем, като в резултат данните за проблема се регистрират в съответната документооборотната система на община Дългопол или Смядово.  За регистрация на проблеми, свързани с определено местоположение, придружени с текстово описание и снимков материал  се използва подсистемата „Кмете виж!

Кмете, виж!“ е портал и мобилно приложение за лесно докладване на неспешни сигнали от различно естество към общинските администрации. Например – дупка в асфалта, счупена катерушка, разпилян боклук, неправилно паркиран автомобил.

Докладването се извършва през уеб (https://kmetevij.com) и/или мобилно приложение, което позволява гражданите да направят снимки и  да дадат кратко описание. Специално за проекта „Smart citizenship” – умно гражданство системата е интегрирана със АИС на Дългопол и е свързана със системата на Смядово посредством национална система за обмен на документи.

Докладваната информацията се изпраща на сървър, който в зависимост от местоположението и ключови думи класифицира проблема и го насочва към съответната общинска администрация различни канали. Гражданинът предоставя контакти, на които може да получава информация за статуса на проблема.

Системата скъсява разстоянието между гражданите и тяхната администрациите и повишава възможността да се докладват проблеми и сигнали, като окуражава гражданите. Известно е, че когато един съвестен гражданин види някакъв проблем и има желание да го докладва, той трябва да изразходва доста усилия и нерви, за да се получи резултат. Все още за страната единен телефон за неспешни повиквания няма реализиран. Мобилното приложение,  позволява да се изпрати информация за проблема с няколко лесни стъпки, без  да е нужно да се търси точния телефон на съответната служба на съответната общинска администрация, като гражданинът е уверен, че сигналът ще стигне където трябва. Фактът, че има обратна връзка позволява на гражданите да контролират действията на администрацията.