Търсене
Община Дългопол - карта
За проекта

Проектът цели изграждането и създаването на предпоставки за партньорско отношение между местните власти, гражданите и бизнеса за територията на МИГ „Дългопол-Смядово“, чрез създаването на електронна платформа за насърчаване на гражданското участие „Умно гражданство“. В рамките на проекта е извършен анализ на гражданското участие на територията на МИГ „Дългопол-Смядово“, на общинските администрации и тяхното отворено и прозрачно управление, насочено към гражданите.

 

В изпълнение на проекта е проведена широка информационна кампания за насърчаване на гражданското участие и популяризиране на електронно базирана платформа „Smart citizenship”.

Дейности по проекта

    1. Извършване на проучвания и изследвания, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство
    2. Разработване на механизми и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението.
    3. Провеждане на обучения на служителите на кандидата и/или партньора (НПО и/или СИП), свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.
    4. Организиране на широка информационна кампания и други сходни дейности с цел повишаване на обществената осведоменост относно възможностите/механизмите/ инструментариума за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.