Търсене
Община Дългопол - карта
Новини
ДЕСЕТКИ ХОРА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ СЕ ВЪЗПОЛЗВАХА ОТ ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА В ДЪЛГОПОЛ
19.11.2020

В община Дългопол продължава успешно да работи социалната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Граждани, възползвали се от услугите на служителите ангажирани по проекта са вече над 90 потребители. С „Патронажна грижа- Компонент 3“ се предоставят услуги в домашна среда с цел да се ограничат контактите на уязвимите лица, да се спазва социалната изолация, за да се спре разпространението на COVID-19!

Служителите ни обслужват и оказват подкрепа на:

  • възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване;
  • лица с увреждания; възрастни в риск – лица, които са в зависимост от грижи, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • лица, поставени под карантина във връзка с COVID – 19;
  • самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами., като им закупуват и доставят храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).

В рамките на извънредното положение, служителите на патронажната грижа ще приемат заявки на следните телефони: 0889367362 и 0898585552 от 08:00 до 17:00 часа в делнични дни.

Жителите на селата могат да се обръщат и към кметовете на населеното място и кметските наместници, които да организират предоставянето на услугата.

Мариана Николаева

Ръководител проект