Търсене
Община Дългопол - карта
Новини
Провеждане на анкета
10.11.2020
Уважаеми дами и господа, тази анкета се провежда във връзка с разработване на План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Дългопол за периода 2021-2027 г. Моля, отговорете на поставените въпроси и дайте Вашите становища и препоръки! Вашето мнение е ценно за нас и важно за бъдещето на община Дългопол.
Анкетата може да бъде достъпена на адрес: https://forms.gle/8TbSFeCLmD73cw3G6

Благодарим Ви за отделеното време!